Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara:

Directie/Serviciu/Compartiment Director/Sef serviciu/Responsabil compartiment Telefon Email
PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Presedinte-Director General dr.CODOREANU Viorica 0254-219280 + tasta 9 dirgenhd@cjashd.ro
Serviciul Control ec.BRÎNDA Maria 0254-219280 + tasta 0 control@cjashd.ro
Compartiment Resurse Umane, Comunicare si Relatii Publice  ec.SEBEŞAN Simona 0254-219280 + tasta 0 rupeshd@cjashd.ro
Compartiment IT-SIUI si Gestiune baze de date inf.MICLEA Alin 0254-219280 + tasta 8 informatica@cjashd.ro
Compartiment Juridic Contencios si Legislatie jr.ZEILER Emma 0254-219280 + tasta 0 juridic@cjashd.ro
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director Economic dr.ec.CUMPĂNAŞU Ecaterina 0254-219280 + tasta 9 direc@cjashd.ro
Compartiment Contabilitate si Executie Bugetara ec.STOICESCU Emilia 0254-219280 + tasta 7 contabilitatehd@cjashd.ro
Serviciul Gestiune Creante Asigurati si Adeverinte ec.BINDEA Ovidiu 0254-219280 + tasta 0 creantehd@cjashd.ro
Compartiment Investitii si Achizitii Publice ec.CALANCE Emilia 0254-219280 + tasta 0 achizitii@cjashd.ro
DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE
Director Relatii Contractuale jr.BRĂTILĂ Adrian-Florin 0254-219280 + tasta 9 dirrelfurniz@cjashd.ro
Serviciul Contractare, Decontare, asistenta medicala Primara, Farmacii, Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale ec.BASARAB Carmen 0254-219280 + tasta 5 primara@cjashd.ro
Serviciul Contractare, Decontare, asistenta medicala Spitaliceasca, asistenta medicala de Specialitate, Paraclinic, Recuperare si Urgenta Prespitaliceasca ec.UIBARIU Lacramioara 0254-219280 + tasta 5 uibariu.lacramioara@cjashd.ro
MEDIC ŞEF
Medic Sef dr.CRIŞAN Doinel-Ioan 0254-219280 + tasta 9 medicsef@cjashd.ro