Centrală telefonică digitală cu robot telefonic

- 0254-219280, 0254-218921, 0254-219283, 0254-221020 - in reteaua ROMTELECOM;

- 0372-744820 -Premicell VODAFONE;

 

Mesaj robot telefonic:

Meniu principal Tastati  Submeniu Tastati
-Pentru CARDURI NATIONALE (GESTIUNE ASIGURATI) 1 -pentru activari/deblocari carduri (cam.1 parter) 1
-informatii privind cardurile nationale (cam.107) 2
-Pentru aprobari dispozitive medicale inclusiv oxigen sau stomii si comisii terapeutice 2 -pentru oxigen sau stomii (cam.116) 1
-pentru alte tipuri de dispozitive medicale  (secretariat) 2
-pentru comisii terapeutice (cam.116) 3
-Pentru evaluare furnizori (cam.202)  3    
-Pentru carduri europene si formulare europene (cam.102)  4    
-Pentru relaţii cu furnizorii de servicii medicale  5 -pentru farmacii (cam.209)                          1
-pentru spitale (cam.111) 2
-pentru paraclinice (cam.104) 3
-pentru medicina primara (cam.210) 4
-pentru clinice şi medicina dentara (cam.208) 5
-pentru îngrijiri medicale la domiciliu (cam.217) 6
-Pentru indemnizaţii concedii medicale (cam.215) 6    
-Pentru compartimentul financiar-plaţi (cam.109) 7    
-Pentru compartimentul I.T. (cam.212) 8    
-Pentru secretariat – directiune 9    
-Pentru a fi transferat la un operator  0    

Telverde: 0.800.800.967 - gratuit pentru retele fixe (destinat apelurilor privind RELATII CU ASIGURATII).