Nr. crt. Denumirea formularului Explicații 
1. Formularul E104  Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință Formulare și documente necesare pentru eliberare:
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie) sau certificat de nastere, dupa caz
 • Act de identitate (copie) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Carte de muncă - copie (pentru perioada pana la 31.12.2010)
 • Adeverinta salariat (pentru perioada dupa 01.01.2011)
 • Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii in cazul lucratorilor independenti
 • Alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate
2. Formularul E106 Atestat privind dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care își au reședința într-un alt stat decât statul competent (Lucrători salariați sau independenși și membrii familiei lor care au reședința împreuna cu ei; membrii ai familiei lucrătorilor în situație de somaj) Formulare și documente necesare pentru eliberare:
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie) sau certificat de nastere, dupa caz
 • Act de identitate (copie) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Adeverință de salariat cu data angajarii / asigurat eliberată de CAS Hunedoara - original
 • Contract de muncă - copie legalizată
 • Contract de detașare - copie legalizată
 • A1/E 101 emis de Casa de Pensii și Asigurari Sociale
 • Dovadă de reședință in alt stat membru UE/SEE tradusa in limba romana de traducator autorizat si copie original
 • Dovadă că urmează o formă de învățământ (în cazul studentului, elevului sub 26 ani) tradusa in limba romana de un traducator autorizat si copie original
 • Dovadă că persoana respectivă nu e asigurată potrivit legislației statului de reședință tradusa in limba romana de un traducator autorizat si copie original
 • Formularul E102 emis de Casa de Pensii și Asigurări Sociale (în cazul prelungirii)
3. Formularul E001 Formular general pentru:
 • Solicitare de informații
 • Comunicare de informații
 • Solicitare de formulare
4. Formularul E107 Cerere de atestat privind dreptul la prestațiile în natură
5. Formularul E108 Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate (Persoane care au reședința în alt stat decât statul competent)
6. Formularul E109 Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate și actualizarea listelor
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie) sau certificat de nastere, dupa caz, certificat de casatorie pentru membrii familiei
 • Act de identitate(copie) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CAS Hunedoara - original
 • Dovada ca membrii de familie au resedinta in alt stat membru UE/SEE decat statul de resedinta al lucratorului sau statul competent, tradusa in limba romana de un traducator autorizat si copie original
 • Adeverinta coasigurat eliberata de CAS Hunedoara pentru membrii de familie
7. Formularul E112 Atestat privind menținerea dreptului la prestațiile în curs pentru asigurarea de boală - maternitate  (în cazul adulților)
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie)
 • Dovada calitatii de asigurat vizata de CAS Hunedoara - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original) intocmit de un medic dintrun spital clinic universitar, sau dupa caz judetean, aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze tratamentul tradus de un traducator autorizat :
  • data interventiei chirurgicale si perioada tratamentului medical
  • disponibilitatea de a acorda serviciul medical in baza formularului E112/S2
  • costul estimat al tratamentului, specificand clar care este cuantumul care trebuie suportat de pacient conform legislatiei din tara respectiva
8. Formularul E112 - Raport medical  
9. Formularul E115 Cerere de prestații în bani pentru incapacitate de muncă
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Certificat pentru incapacitate de munca
10. Formularul E116

Cerere de prestații în bani pentru incapacitate de muncă

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este facută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Certificat pentru incapacitate de muncă
11. Formularul E117 Acordarea de prestații în bani în caz de maternitate și de incapacitate de muncă 
12. Formularul E118 Notificarea nerecunoașterii sau a încheierii incapacității de muncă 
13. Formularul E120

Atestat privind drepturile la prestațiile în natură pentru solicitanții de pensie și membrii familiei lor

 • Cerere
 • Declaraţie pe propria răspundere privind alte venituri
 • Act de identitate al beneficiarului (copie)
 • Act de identitate(copie) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CAS Hunedoara - original
 • Copie cerere pensionare inregistrata
 • Dovada resedintei pe teritoriul statului membrului UE/SEE tradusa in limba romana de un traducator autorizat si copie original
14. Formularul E121

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiilor acestora și actualizarea listelor

Documente necesare pentru obținere:

 • Cerere 
 • Declaraţie pe propria rapundere privind alte venituri
 • Act de identitate al beneficiarului (copie)
 • Act de identitate(copie) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Decizie pensionare (copie)
 • Dovada resedintei pe teritoriul statului membrului UE/SEE tradusa in limba romana de un traducator autorizat si copie original
15. Formularul E125 Extras individual privind cheltuielile efective  
16. Formularul E126

Stabilirea tarifelor în vederea rambursării prestațiilor în natură

 • Cerere/Memoriu
 • Act de identitate al beneficiarului (copie)
 • Act de identitate(copie) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CAS Hunedoara - original
 • Facturi si Chitante in original si traduse in limba romana de un traducator autorizat
 • Documente medicale in original si traduse in limba romana de un traducator autorizat
17. Formularul E127 Extras individual privind sumele forfetare lunare
18. Formularul RTR/RY

Acorduri internaționale (RTR/RY)

 • Cerere 
 • Act de identitate al beneficiarului (copie) 
 • Act de identitate (copie) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CAS Hunedoara - original
 • Permis de munca (copie)
 • Permis de sedere (copie)
 • Contract de munca - copie 
 • Livret de familie

Notă:

Fișiere atașate

CERERE E104.doc CERERE E106.doc CERERE E109.doc CERERE E112 B.doc CERERE E121.doc