In conformitate cu Ordinul 106/32/18.02.2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, in cazul in care decizia de evaluare va expira, aveti obligatia de a depuna la sediul CAS Hunedoara, un dosar cu documentele specificate mai jos si anexele corespunzatoare activitatii medicale pe care o desfasurati.

Documentele vor fi insotite de un opis, iar copiile vor fi conforme cu originalul.

[Vizualizati aici documentele necesare dosarului de evaluare]

 

Fișiere atașate

cerere - Anexa 1.doc declaratie - Anexa 3.doc anexa 5.pdf anexa 6.pdf anexa 7 - pentru furnizorii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat.pdf taxa de evaluare.pdf chestionar autoevaluare dializa.doc chestionar autoevaluare dispozitive medicale.doc chestionar autoevaluare farmacie.doc chestionar autoevaluare ingrijiri la domiciliu.doc chestionar autoevaluare medicina dentara.doc chestionar autoevaluare paraclinic.doc chestionar autoevaluare radiologie.doc chestionar autoevaluare spitale.doc chestionar autoevaluare transport sanitar.doc chestionar autoevaluare urgenta la domiciliu.doc chestionar autoevaluare medicina de familie - medicina de specialitate etc.doc