Conducerea CJAS Hunedoara:

Preşedinte – Director General , cu delegare dr. ec. CUMPANASU Ecaterina dirgenhd@cjashd.ro
Director Economic, numire temporara ec. STOICESCU Emilia direc@cjashd.ro
Director Relatii Contractuale jr.BRĂTILĂ  Adrian-Florin dirrelfurniz@cjashd.ro
Medic Şef dr. CRIŞAN Doinel-Ioan medicsef@cjashd.ro