1 .Formulare necesare în vederea încheierii unui contract de asigurare pentru concedii și indmenizații de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile  de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare.

Nr.crt Denumirea formularului Explicații
1.1 Model cerere solicitare încheiere contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Se depune la sediul Casei de Sănătate Hunedoara înaintea încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații
1.2 Model contract de de asigurare pentru concedii și indemnizații Se completează de către reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate în dublu exemplar 
1.3 Model act adițional contract concedii medicale Se completează de către reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate în dublu exemplar 
1.4 Anexa 9 - Cerere pentru solicitarea indemnizației Cererea tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate. 

 

Formulare necesar a fi depuse de către angajatori pentru plata indemnizațiilor pentru concedii medicale

Concedii medicale 

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
2.1 Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale 

2.2 Cerere restituire

Cerere pentru restituirea contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii – anexa 10 la norme Ord. 15/2018

2.3 Centralizator privind concediile medicale 

Anexa nr. 1 la Norme Ord. 15/2018 

 

Fișiere atașate

1.1 Cerere încheiere contract cm persoane fizice.doc 1.2 Model contract persoane fizice.doc 1.3 Act aditional contract CM- persoane fizice.doc 1.4 Cerere tip privind solicitarea indemnizatiei.doc 2.1 Model adeverinta nr zile de cm.doc 2.2.cerere tip recuperare indemnizații medicale.doc 2.3 centralizator concedii medicale.doc