Raportarea în format electronic și pe suport hârtie a serviciilor medicale acordate cetățenilor străini

Iulie 11, 2017 00:00

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale

Vezi mai mult

Conventie de reciprocitate/ Conventie de inlocuire - modele pentru anii 2016 - 2017

Iunie 27, 2017 00:00

In atentia medicilor de famillie , download anexa 4 si anexa 5

Vezi mai mult

Cerere - prelungire conventii concedii medicale

Ianuarie 05, 2017 00:00

Model cerere 2017 si Tabel medici - Prelungire conventii concedii medicale

Vezi mai mult

In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Hunedoara - MACHETE PACHETE SERVICII MEDICALE ŞI TARIFE

Noiembrie 02, 2016 00:00

In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Hunedoara

Vezi mai mult

Ordin nr. 452/2016 din 21 iulie 2016

August 11, 2016 00:00

Ordin nr. 452/2016 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatilor realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special

Vezi mai mult

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale

Mai 26, 2014 00:00

Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Vezi mai mult

Furnizori de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paleative

Mai 19, 2014 05:53

Documente utile pentru furnizorii care prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau îngrijiri paleative

Vezi mai mult

Machete de raportare PNS

Mai 19, 2014 05:52

Rapoarte tip pentru activitatea de raportare din cadrul Programelor Naționale de Sănătate

Vezi mai mult