Preşedinte Director General - dr. Gheorghe Stoichescu

Director Executiv Economic - ec. Virginica Graore-Bălașiu

Director Executiv Relații Contractuale - ec. Mirela Zeman

Medic Șef - dr. Ilie Laurențiu MĂRȚUICĂ