Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Cadru legislativ

Aprilie 25, 2014 10:57

Pana la aparitia Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, sistemul de ocrotire a sanatatii a fost coordonat in mod centralizat de catre Ministerul Sanatatii prin cele 41 de directii sanitare judetene si ...

Vezi mai mult

Pe scurt despre activitatea CNAS

Aprilie 25, 2014 00:00

Activitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este una deosebit de complexa si se refera in primul rand la aspectele economice si medicale care caracterizeaza sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Vezi mai mult

Organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate conform O.U.G. nr. 150/2002

Aprilie 25, 2014 00:00

O.U.G. nr. 150/20.11.2002 este actul normativ care a permis modificarea conceptuala si structurala a asigurarilor sociale de sanatate ca un sistem unitar de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei.

Vezi mai mult