Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Lista medicamentelor 2019

Decembrie 21, 2018 00:00

Vezi mai mult

Lista medicamentelor 2018

Decembrie 11, 2017 00:00

Vezi mai mult

Lista medicamentelor 2017

Ianuarie 20, 2017 00:00

Vezi mai mult

Lista medicamentelor 2016

Decembrie 30, 2015 00:00

Vezi mai mult

Lista medicamentelor 2015

Decembrie 30, 2014 00:00

Vezi mai mult

Lista medicamentelor 2014

Aprilie 23, 2014 00:00

de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate începand cu data de 01.01.2014, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi mai mult

Lista medicamentelor 2013

Aprilie 23, 2013 00:00

de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2013, cu modificarile si completarile ulterioare

Vezi mai mult

Lista medicamentelor 2012

Aprilie 23, 2012 00:00

de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2012, cu modificarile si completarile ulterioare

Vezi mai mult