In atenţia medicilor prescriptori: protocoale terapeutice

 

Va aducem la cunoştinţă intrarea in vigoare a:

Ordinului MS/CNAS nr. 2023/2019/2020 privind modificare şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind  prescrierea medicamentelor aferente DCI-urilor prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe baza prescripţiei medicale, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008 prin care protocoalele terapeutice au fost actualizate la zi.

 

Fișiere atașate

Protocoale terapeutice ian. 2020 (1).pdf