1. Anunt cu privire la concursul pt ocuparea postului de Presedinte Director General al C.A.S. Vrancea.

2. Bibliografie cu privire la concursul pentru ocuparea postului de Presedinte Director General al C.A.S. Vrancea

3. Anunt cu privire la examenul de promovare in functie personal contractual la C.A.S. Vrancea ( fisierul "CAS Vrancea - Examen promovare functie personal contractual.pdf" ).

4. Anunt cu privire la concursul pentru promovare in grad functionari publici la C.A.S. Vrancea ( fisierul "concurs promovare grad functionari publici.pdf").

5.Anunt cu privire la concursul pentru ocupare functie publica de executie (fisierul "concurs functie publica de executie-15.12.2015.pdf).

6. Anunt cu privire la concursul pt ocuparea postului de Presedinte Director General al C.A.S. Vrancea (fisier "Anunt_05feb2015.pdf")

7. Anunt cu privire la ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante – 16 martie 2016 (fisier "concurs functie publica de executie 16.03.2016.pdf")

8. Rezultatele la proba scrisa la concursul din 16.03.2016 (fisier "rezultate proba scrisa la concursul din 16.03.2016.pdf").

9. Borderou rezultat  contestatie  proba scrisa concurs 16.03.2016 (fisier "Borderou rezultat  contestatie  proba scrisa concurs 16.03.2016.pdf")

10. ANUNT - Concurs pentru ocuparea unui post de inspector la CAS Vrancea - 10 octombrie 2016 (fisier "ANUNT pt concurs ocupare loc inspector - 10 octombrie 2016.pdf")

11. Concurs recrutare functii publice de conducere 03.11.2016 ( fisier "concurs recrutare functii publice de conducere 03.11.2016.pdf")

12. Rezultat selectie dosare concurs 10.10.2016 ( fisier "rezultat selectie dosare concurs 10.10.2016.pdf")

13. Concurs de promovare in grad superior la data de 19.12.2016 (Fisier "ANUNT - Concurs 19dec2016.pdf")

14. Concurs de promovare in clasa la data de 07.12.2016 (Fisier "Anunt - examen promovare clasa- 07.12.2016.pdf")

15.  Anunt concurs promovare grad 03.04.2017 (Fisier "Anunt concurs promovare grad 03.04.2017.pdf").

16. Anunt rezultate selectie dosare examen promovare grad din 03.04.2017 (Fisier "Rezultate selectie dosare examen promovare grad din 03.04.2017.pdf")

17. Rezultatul probei scrise la concursul din 03.04.2017 (Fisier "Rezultatul probei scrise la concursul din 03.04.2017.pdf")

18. Rezultatul interviului la concursul din data de 03.04.2017 (Fisier "Rezultatul interviului la concursul din data de 03.04.2017.pdf")

19. Anunt concurs PDG - 11.05.2017 (Fisier "Anunt concurs PDG - 11.05.2017.pdf")

20. Anunt examen promovare grad functionari publici - 28.02.2018 (Fisier "Anunt examen promovare grad functionari publici - 28.02.2018.pdf")

21. Rezultate selectie dosare examen promovare in grad profesional 28.02.2018 (Fisier "Rezultate selectie dosare examen promovare in grad profesional 28.02.2018.pdf")

22. Rezultate proba scrisa examen promovare grad - 28.02.2018 (Fisier "Rezultate proba scrisa promovare grad - 28.02.2018.pdf") 

23. Rezultate interviu promovare grad - 28.02.2018 (Fisier "Rezultate interviu promovare grad - 28.02.2018​.pdf")

24. Rezultate finale examen promovare grad - 28.02.2018 (Fisier "Rezultate finale examen promovare grad - 28.02.2018.pdf")

25. Anunț cu privire la examenul de  promovare grad profesional la data de 30.01.2020 (Fisier "Anunț examen promovare grad profesional - 30.01.2020.pdf")

26. Erată anunţ examen promovare grad (Fisier "Erată anunţ examen promovare grad.pdf")

Fișiere atașate

ANUNT CONCURS FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE.pdf Rezultate selectie dosare examen promovare grad din 03.04.2017.pdf Rezultatul probei scrise la concursul din 03.04.2017.pdf Rezultatul interviului la concursul din data de 03.04.2017.pdf Anunt concurs PDG - 11.05.2017.pdf Anunt concurs promovare grad 03.04.2017 .pdf ANUNT pt concurs ocupare loc inspector - 10 octombrie 2016.pdf concurs recrutare functii publice de conducere 03.11.2016.pdf rezultat selectie dosare concurs 10.10.2016.pdf Anunt examen promovare grad functionari publici - 28.02.2018.pdf Rezultate selectie dosare examen promovare in grad profesional 28.02.2018.pdf Rezultate proba scrisa promovare grad - 28.02.2018.pdf Anunt concurs pt ocuparea postului PDG - CAS Vrancea.pdf Rezultate interviu promovare grad - 28.02.2018.pdf Rezultate finale examen promovare grad - 28.02.2018.pdf concurs functie publica de executie-15.12.2015.pdf ANUNT_05feb2016.pdf concurs functie publica de executie 16.03.2016.pdf rezultate proba scrisa la concursul din 16.03.2016.pdf Borderou rezultat contestatie proba scrisa concurs 16.03.2016.pdf ANUNT- Concurs 19dec2016.pdf Anunt - examen promovare clasa- 07.12.2016.pdf Bibliografie concurs pt ocuparea postului PDG - CAS Vrancea.pdf CAS Vrancea - Examen promovare functie personal contractual.pdf concurs promovare grad functionari publici.pdf Anunț examen promovare grad profesional-30.01.2020.pdf Erată anunţ examen promovare grad.pdf