Informare CNAS referitoare la completarea și modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 1301/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice.

 

În Monitorul Oficial al României partea I, nr. 982 și 982 bis din data de 05.12.2019 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.1801/1113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănatății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comnune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hoărârea Guvernului nr.720/2008.

 

Vă aducem la cunoștință faptul că:

- Pe site-ul CNAS, în secțiunea “informații pentru furnizori-medicamente-protocoale terapeutice”au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1801/113/2019, respectiv un număr de 24 protocoale terapeutice.

 

- Raportat la prevederile protocoalelor terapeutice aprobate prin actul normativ mai sus menționat, în cadrul regulii SIUI de validare PHM238, pentru raportările efectuate de furnizorii de servicii medicale ce derulează PNS 3 oncologie, pentru orice rețetă/foaie de condică cu data eliberării/data înregistrării mai mare sau egală cu 01.12.2019 se verifică și următoarele condiții:

 

 
 
 

Fișiere atașate

Referitor protocoale terapeutice .pdf