Ref. Contract cost-volum nr. MB / 7253 /10.08.2017

 

Avand in vedere prevederile:

- OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul comun MS/CNAS nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost – volum – rezultat, cu modificările și completările ulterioare,

- Contractul cost-volum nr. MB / 7253 /10.08.2017 încheiat între CNAS și deținătorul de autorizație de punere pe piață BRISTOL – MYERS SQUIBB PHARMA EEIG (BMS), prin reprezentant legal SC KPMG Business Tax Services SRL, pentru medicamentele OPDIVO 100 mg și OPDIVO 40 mg (NIVOLUMABUM), cu indicații pentru:

  1. tratamentul cancerului bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, local avansat sau metastazat, după tratamentul anterior chimioterapic la adulți,
  2. monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal, după terapie anterioară la adulți,

       

vă aducem la cunoștiință faptul că, pe aria terapeutică oncologie, beneficiile aduse pacienților prevăzuți în contractul cost-volum mai sus menționat, suportate de către compania BMS, sunt următoarele: