Precizări privind ordinul comun MS-CNAS nr.1123/849/2016 - dosarul electronic de sănătate al pacientului (DES)

 

În  Monitorul Oficial  nr. 806 din 13 octombrie 2016, a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS  nr.  1123/849 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului.

 

Dosarul electronic de sănătate al pacientului este o componentă a sistemului informaţional sanitar care cuprinde date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor, organizate şi structurate pe module, respectiv modulul „Sumar de urgenţă”, modulul „Istoric medical”, modulul „Antecedente declarate de pacient”, modulul „Documente medicale” şi modulul „Date personale”.

 

Dosarului electronic de sănătate al pacientului se utilizează de către furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate, precum şi de furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia.

 

În vederea utilizării DES, furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia,  au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, iar pentru înrolare în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordin.

 

Datelor şi informaţiilor medicale sunt completate şi transmise către sistemul DES de furnizorii de servicii medicale din aplicaţiile informatice certificate sau din portalul DES (www.des-cnas.ro), în situaţia în care furnizorii de servicii medicale nu deţin sisteme informatice proprii. Aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi certificate în sistemul DES, caz în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor.

 

Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES şi numai după autentificare, autentificarea pacientului în portalul DES fiind realizată numai după generarea matricei de securitate de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate şi definirea de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES.

 

Matricea de securitate se eliberează de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienţilor, în baza actului de identitate al acestora şi se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 şi se înmânează acestuia imediat după imprimare.

 

Medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienţilor au obligaţia să genereze matricea de securitate pacienţilor. De asemenea, operaţiunile de generare a matricei de securitate şi înregistrarea reprezentantului legal al unei persoane se pot realiza numai prin intermediul portalului DES doar de către aceşti medici.

 

Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.  1123/849/2016 din 12 octombrie 2016 va intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

 

Conducerea CAS Vâlcea

 

Link-uri utile:

Portal DES

Acces DES

Informaţii generale şi manuale pentru medici şi pacienţi

 

Fișiere atașate

Ordin_1123_849_2016.pdf