privind elaborarea si actualizarea Registrului Unic de evidență a asiguraților în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Caselor de Asigurări de Sănătate.

 

Fișiere atașate

ORDIN 1003 priviind actualizarea Registrului Unic de evidenta a asiguratilor in SIUI.pdf