Adenuric (febuxostat )- risc crescut de deces din cauză cardiovasculară și mortalitate din toate cauzele la pacienții tratați cu febuxostat în cadrul studiului CARES