Cardul national de asigurari sociale de sanatate
 

Documentele necesare pentru emiterea cardului duplicat:

1. CERERE de eliberare a cardului duplicat completată și semnată de titular (atașament);

2. Copie act de identitate;

3. Dovada platii contravalorii cardului duplicat.

Plata contravalorii cardului duplicat  - 15,26 lei

Cont Trezoreria Râmnicu Vâlcea

Cod IBAN RO22TREZ6715005XXX000111

CAS Vâlcea, cod fiscal  11342386

Pe documentul de plată se menționează:

- ce reprezintă suma achitată - contravaloare card duplicat,

- cnp, nume si prenume.

 

Adeverința de înlocuire se poate trimite de către CAS Vâlcea pe mail, fax sau prin Poșta Română.

Pentru eventualele nelămuriri vă rugăm să menționați pe cererea completată un număr de telefon.

FAX CAS Vâlcea: 0250.737.949

Adresa de email: casvl@casvl.ro  ,   asigurati@casvl.ro

Adresa sediu CAS Valcea: Str. General Magheru nr.27, Loc. Rm. Valcea

Telefon :0374.825.729 , 0374.825.733

 

Fișiere atașate

CERERE DUPLICAT CARD NATIONAL.pdf