Contribuabilii mari și mijlocii care au de recuperat de la CAS Vâlcea sume reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care  se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, au obligația de a depune, inclusiv certificatul de atestare fiscală,  la sediul CAS Vâlcea, anexat  cererii de recuperare, întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 38 din din OUG nr. 158/2005 cu modificările și completările ulterioare.

 

Facem precizarea că, documentul solicitat, se impune, în considerarea dispozițiilor art.  3, alin. 1, din OUG nr. 158/2005 cu modificările și completările ulterioare.

 

CONDUCEREA CAS VALCEA