PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

 

    STRUCTURĂ:

 

    Programul naţional de boli cardiovasculare

    Obiectiv:

    Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin:

    a) proceduri de cardiologie intervenţională;

    b) proceduri de chirurgie cardiovasculară;

    c) proceduri de chirurgie vasculară.

 

 

    Programul naţional de oncologie

    Obiective:

    a) tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

    b) monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice;

    c) reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare;

    d) diagnosticul leucemiilor acute.

 

    Structură:

    1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

    2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

    3. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

 

    4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute.

 

 

    Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

    Obiectiv:

    Tratamentul surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

 

 

 

    Programul naţional de diabet zaharat

    Obiective:

    a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];

    b) asigurarea tratamentului medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat, inclusiv a dispozitivelor specifice (pompe de insulină şi materiale consumabile pentru acestea);

    c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi.

 

    Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

    Obiectiv:

    Tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă

 

    Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

    Obiectiv:

    Tratamentul bolnavilor cu hemofilie şi talasemie

 

    Programul naţional de tratament pentru boli rare

    Obiectiv:

    Tratamentul bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice

 

    Programul naţional de sănătate mintală

    Obiectiv:

    Asigurarea tratamentului specific la bolnavii cu toxicodependenţă, precum şi testarea metaboliţilor stupefiantelor la aceştia

 

    Programul naţional de boli endocrine

    Obiectiv:

    Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne

 

    Programul naţional de ortopedie

    Obiectiv:

    Asigurarea tratamentului:

    a) bolnavilor cu afecţiuni articulare prin endoprotezare;

    b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoproteze articulare tumorale;

    c) bolnavilor cu diformităţi de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană;

    d) bolnavilor cu patologie tumorală, degenerativă sau traumatică prin chirurgie spinală.

 

    Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

    Obiective:

    a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant;

    b) tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacienţii cu transplant hepatic.

 

    Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

    Obiectiv:

    Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacienţilor

 

    Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

    Obiectiv:

    Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă hepatică prin epurare extrahepatică

 

    Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

    Obiective:

    a) asigurarea investigaţiilor diagnostice şi a tratamentului unor afecţiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanţă;

    b) tratamentul bolnavilor cu maladia Parkinson prin implantarea dispozitivelor de stimulare profundă;

    c) tratamentul bolnavilor cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos prin proceduri microchirurgicale sau prin implantarea unui stimulator al nervului vag;

    d) tratamentul bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal;

    e) tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular.

    Structură:

    1. Subprogramul de radiologie intervenţională

    2. Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

    3. Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

    4. Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

 

                              ---------------

 

PROGRAME NATIONALE DE SANATATE CURATIVE

DERULATE LA NIVELUL JUDETULUI VALCEA

 

         Programul national de oncologie

         Programul national de diabet zaharat

         Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei

         Programul national de tratament pentru boli rare

         Programul national de boli endocrine

         Programul national de ortopedie

         Programul national de transplant organe, tesuturi si celule de origine umana

         Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica