1. Completezi si semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) (descarca modelul mai jos).
2. Atasezi copie BI/CI  si documentele doveditoare ale calitatii de asigurat (dupa caz, adeverinta de salariat, adeverinta de asigurat, chitante de plata a contributiei de sanatate, talon de pensie, adeverinta de elev/student  etc.) 
 Pentru copii minori, se ataseaza copia certificatului de nastere/CI, iar la cererea facuta in numele copilului se ataseaza copia actului de identitate al parintelui care semneaza cererea.
3. Depui cererea + documentele la Sediul CAS Vâlcea, str. General Magheru nr. 27, Rm. Vâlcea. Programul de lucru cu publicul este următorul:
* 08.30 - 17.00  Luni - Joi
* 08.30 - 14.30  Vineri

4. Cardul iti va fi eliberat in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus. 
5. In cazul in care a fost obtinut un card CEASS, dovada calitatii de asigurat se face de la data obtinerii cardului precedent si pana in prezent.
 
          
Studenții/masteranzii care studiaza în statele membre UE pot obține card CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român.
 

NOTĂ 
 
În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana imputernicită de catre acesta va prezenta următoarele documente:
 
• copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația dacă este cazul) a/al persoanei împuternicite și procură notarială .
 
Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoana, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator. 
 
Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.
 
Nu se primesc documente prin email, FAX, întrucât conţin date cu caracter personal. În conformitate  cu prevederile OUG nr. 41/2016, exceptie face doar fotocopia după actul de identitate, care poate fi transmisă pe adresa de email carduriUE[at]casvl.ro

 

Responsabil Telefon contact Adresa email
Mieila Daniela 0350.409972 si 0250.738035 / int. 105 carduriUE[at]casvl.ro
Colgiu Claudia 0250.738035 / int. 108 carduriUE[at]casvl.ro
Miritoiu Eliana 0250.738035 / int. 147 carduriUE[at]casvl.ro
Mircea Alina 0250.738035 / int. 145 carduriUE[at]casvl.ro

Fișiere atașate

Cerere eliberare card EU 2017_2.doc Cerere eliberare card EU 2017_2.pdf