Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţiile de concedii medicale şi contribuţia pentru indemnizaţii

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor OUG 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

 

Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a OUG 158/2005.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii nr. 526 /16.05.2006 şi al Preşedintelui CNAS nr. 213/09.05.2006, precum si a Ordinului 60/32/2006 pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul va depune la  CASJ Valcea,in termen de 90 de zile de la data de la care era in drept sa le solicite,  cererea de recuperare conform modelului prevăzut în anexa 12.

 

 Documente necesare la depunerea cererii de recuperare pentru concedii medicale:

  1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare;
  2. Anexa 1.1  sectiunea C aferenta Declaraţiei privind “obligaţiilor de plată a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (declaratia D 112);
  3. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii pentru care se solicita recuperarea sumei;
  4. Codul Unic de Inregistrare Fiscala   ( C.U.I.) la prima solicitare;
  5. Certificatele de concediu medical ( certificatele roz);
  6. Dovada eliberata de catre Banca/Trezorerie sau extrasul de cont pentru contul IBAN in care se va face restituirea sumei solicitate ;
  7. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului pivind achitarea indemnizatiilor de concedii medicale catre angajati;
  8. Dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii (CCI – 0.85%) pentru perioada anterioara celei pentru care se solicita restituirea: certificat fiscal sau fisa sintetica la contul 439 de la ANAF (DGAMC / DGRFP / AJFP).
  9. Dosar cu sina.

 

Legislaţie referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: OUG158/2005, Ord. 60/32/2006, Ord. 125/233/2006, Legea399/2006, OUG 91/2006,Ord.830/2007, OUG 118/2008, OUG 36/2010, Ord. 470/2010, OUG 13/2010,Ord.471/2010.

 

Nota: Este obligatoriu ca certificatele medicale sa fie completate in totalitate, corect, inclusiv calculul platitorului(mentinerea bazei de calcul la certificatele in continuare), pentru a fi acceptate la plata. In caz contrar cererea va fi refuzata la plata in totalitate, pana la rectificare.