Lista furnizorilor în contract cu CAS Vâlcea cu Programe Naționale de Sănătate:

 

1. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA

- Programul national de diabet zaharat
- Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei
- Programul national de boli endocrine
- Programul national de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice
- Programul national de ortopedie
- Servicii de dializa in cadrul  programului – Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica:

 

2. S.C. INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS S.A.
- Servicii de dializa

 

3. S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA S.R.L.
- Servicii de dializa