Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. ! 2018 Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii mediale + Centralizator  
     

 

Formulare pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1.

 Anexa 9 - Cerere tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate

 
2.

 Anexa 2 – Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 
3.

 Anexa 3 - Act adiţional la Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate