Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru aprobarea eliberării de dispozitive medicale  
2. Recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale  
3. Documentele necesare obținerii unor aprobări de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau funcționale  

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0250.738035, interioare 111, 124, 170.