Consiliul de Administraţie C.A.S. Vâlcea

 

Nr. crt Functia Nume si Prenume Apartenenta
1. Președinte CA ec. Vladulescu Elena-Daniela Director General CAS Vâlcea
2. Membru Tudor Artur Aurelian UGIR
3. Membru Jianu Dumitru CSDR
4. Membru Dabu Vasile Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice Valcea
5. Membru Drăguță Dumitru Patronatul Naţional Român
6. Membru Vîncea Ion CNS Cartel ALFA
7. Membru   Concordia
8. Membru Rădoi Gheorghe Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice Valcea
9. Membru Veteleanu Nicolae CNSRL Frăția
10. Membru Vergu Mihaela-Cătălina Institutia Prefectului Jud. Valcea
11. Membru Iliescu Adrian Consiliul Judetean Valcea

 

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie

 

Hotărârea Nr. 6 din 28.11.2019

Hotărârea Nr. 5 din 31.10.2019

Hotărârea Nr. 4 din 30.09.2019

       - Criterii de prioritizare dispozitive medicale

Hotărârea Nr. 3 din 11.07.2019

Hotărârea Nr. 2 din 24.04.2019

Hotărârea Nr. 1 din 31.01.2019

Hotărârea Nr. 4 din 28.09.2017