Avand in vedere aspectele constatate de Directia Generala Control si Antifrauda din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  pentru a evita situatii in care relatia medic-pacient sa fie prejudiciata, iar asiguratul sa poata beneficia de toate drepturile legitime ce decurg din emiterea actelor utilizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, va reamintim, spre conformare :  

 

Utilizarea formularului de Scrisoare Medicală, așa cum este prevăzut în Anexa 43 la Ordinul Comun MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG 161/2016  pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017  (ANEXA 43 este atasata mesajului);

 

 

HOTARAREA Nr. 161/2016 din 16.martie 2016

Pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii  asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, Anexa  1,Cap. II,lit.F, pct.12:  

 

 Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:

    a) pentru spitalizare continuă:

    a.1) naştere;

    a.2) urgenţe medico-chirurgicale;

    a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;

    a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa <LLNK 12009   286 10 202 109 48>art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;

    a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani;

    a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

    a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;

    a.8) transferul interspitalicesc;

    a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

    a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;

    b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

    b.1) urgenţă medico-chirurgicală;

    b.2) chimioterapie;

    b.3) radioterapie;

    b.4) administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

    b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;

    b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;

    b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;

    b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici;

    b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;

    b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;

    b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

    b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

    b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie.

 

Coroborate cu prevederile din Anexa 13 la Ordinul Nr. 196/139/2017 din 1martie 2017- privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare in anul 2017 a  HG 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului –cadru  care reglementează condițiile asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017:

    

 ANEXA 13

 

                                                                      LISTA

                                   cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la

                                   medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

 

    1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă

    2. Malformaţii congenitale şi boli genetice

    3. Boala cronică de rinichi - faza predializă

    4. Insuficienţă cardiacă clasa III-IV NYHA

    5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă

    6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

    7. Aplazia medulară

    8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare

    9. Trombocitemia hemoragică

    10. Histiocitozele

    11. Telangectazia hemoragică ereditară

    12. Purpura trombopenică idiopatică

    13. Trombocitopatii

    14. Purpura trombotică trombocitopenică

    15. Boala von Willebrand

    16. Coagulopatiile ereditare

    17. Boala Wilson

    18. Malaria

    19. Tuberculoză

    20. Boala Addison

    21. Diabet insipid

    22. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii)

    23. Miastenia gravis

    24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian

    25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare

    26. Risc obstetrical crescut la gravide

    27. Astm bronşic

    28. Glaucom

    29. Statuspost AVC

    30. Ulcer peptic gastroduodenal

    31. Boala celiacă la copil

    32. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)

    33. Sindromul Schwachmann

    34. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici

    35. Boala Hirschprung

    36. Bolile nutriţionale la copii (rahitism carenţial comun, malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică

    37. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative

    38. Scleroza multiplă

    39. Demenţe degenerative, vasculare, mixte

    40. Starea posttransplant

    41. Insuficienţa renală cronică - faza de dializă

    42. Bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă)

    43. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice

    44. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii

    45. Boala Gaucher

    46. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism

    47. Degenerescenţa maculară legată de vârstă (DMLV)

    48. Boala Cushing

    49. Paraliziile cerebrale infantile

    50. Epilepsia

    51. Boala Parkinson

    52. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever

    53. Afecţiuni ale copilului 0 - 1 an

    54. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 - 18 ani

    55. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 - 18 ani

    56. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (1 - 3 ani)

    57. Infarctul intestinal operat

    58. Arteriopatii periferice operate

    59. Insuficienţă respiratorie cronică severă

 

    NOTA 1:

    Prezentarea se face direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus.

    NOTA 2:

    Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.

    NOTA 3:

    Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evidenţiat management de caz.

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

ANEXA_43.doc