STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

Art.5. Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman are, următoarele organe de conducere :

a) Presedinte – Director general

b) Directorul  Directiei Economice

c) Directorul  Directiei Relatii Contractuale

d) Director Adjunct – Medic Sef

Art.6. în subordinea Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de         Sănătate isi desfasoara activitatea:

a) Directorul  Directiei  Economice

b) Directorul Directiei Relatii Contractuale

c) Director Adjunct – Medic Sef

d) Compartimentul Control

e) Biroul Tehnologia Informatiei, Resurse Umane, Relatii Publice si Purtator de cuvant

f) Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ

g) Secretariat C.A.

 

Art. 7. In subordinea Directorului  Direcţiei Economice isi desfasoara activitatea:

a) Biroul Buget, Financiar, Contabilitate

b) Biroul Evidenta Asigurati Carduri si Concedii Medicale

c) Compartiment Achizitii Publice

d) Compartiment Logistica si Patrimoniu

 

Art. 8. In subordinea Directorului Directiei Relatii Contractuale isi desfasoara activitatea:

a). Compartimentul Evaluare-Contractare

b) Compartiment Decontare Servicii Medicale

c) Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene

d) Compartiment Analiza Cereri si Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si dispozitive Medicale

 

Art.9. In subordinea Medicului Sef isi desfasoara activitatea:

a).  Serviciul Medical

b). Compartimentul  Programe de Sanatate

c) Compartimentul Comisii Terapeutice/Clawback