Componenţa Consiliului de Aministraţie al C.A.S. Teleorman

 

Nume Funcţie Desemnat de
NITULESCU MIHAI-PUIU
Preşedinte - Director General cu Delegatie
C.A.S. Teleorman
MAGHERU LILIANA
Membru
Consiliul Judetean Teleorman
LUNGOCI PAUL Membru Institutia Prefectului
TANASE ANDREI
Membru
B.N.S. (Blocul National Sindical)
CLINCEANU VICTORIA
Membru

C.N.S.R.L. (Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania) - Fratia

COJOACA MARIN
Membru
Consiliul Judetean al Persoanelor Vârstnice
TULPAN NUTICA-VIORICA Membru C.N.S. (Confederatia Nationala Sindicala) - "Cartel ALFA"
CAPET EUGEN Membru Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice
GOLDBACH DUMITRU Membru PNR
STOIAN MARIA Membru

CNPIMMR