Număr Titlul Data
Ordinul 388/186 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 2015-03-31
Ordin nr. 106/32-anexe Regulamente cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, standarde de evaluare, metodologie cadru de evaluare furnizori 2015-02-19
Ordin Nr. 876 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014 2014-12-29
Ordin Nr. 1556/865 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 2014-12-22
Ordin Nr. 1478/839 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 2014-12-22
Ordin Nr. 866 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale 2014-12-22
Ordin Nr. 863 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi 2014-12-22
Ordin Nr. 868 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă 2014-12-22
Ordin Nr. 851 aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor 2014-12-22
Ordin Nr. 820 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014 2014-12-15
Ordin Nr. 833 privind elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de evidenţă asiguraţilor în Sistemul Informatic Unic Integrat(SIUI) 2014-12-05
Ordonanta de urgenta privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 2014-11-24
Ordin Nr. 695 norme tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014 2014-10-23
Ordin Nr. 1209/669 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică 2014-10-22
Ordin nr. 581 Norme metodologice referitoare la documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat 2014-09-24