Număr Titlul Data
Ordin nr. 507 ORDIN pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă 2015-08-27
Proiect Ordin proiectul de Ordin al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu 2015-07-16
Ordin nr. 409 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188 /2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale 2015-07-13
Ordin 495 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 2015-07-10
Ordin 363 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2013 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora 2015-06-18
Ordin 362 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ 2015-06-18
Ordin 573/199 pentru modificarea şi completarea ordinului nr. 3/1/2015 2015-05-06
Ordin 248 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 2015-05-04
Ordin nr. 557/246/2015 Ordin nr. 557/246/2015 privind modificarea prevederilor Ordinului 2015-04-30
ORDIN 163 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale 2015-04-09
Ordin 197 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2015-04-07
Ordin 193 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare 2015-04-01
Ordin 98/27.02.2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cârdului duplicat către asigurat 2015-04-01
Ordinul 391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea 2015-03-31
Ordinul 390/188/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza HG 400/2014” 2015-03-31