In Legea Nr.73 / 2019 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii se stipuleaza:

„Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru în altă unitate administrativ-teritorială, unde nu funcţionează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.
În cazul în care sunt mai multe solicitări, prioritate are medicul cu cel mai mic număr de pacienţi pe listă.”

 

Aceste modificări vin în sprijinul asiguraților, localitățile fără medici de familie devenind mai atractive pentru aceștia.

În acest moment in judetul Tulcea activează un numar de 93 de medici de familie şi se constată un deficit care poate fi rezumat astfel:

- municipiul Tulcea: 12 medici

- oraşul Babadag: 1 medic

- 12 localităţi din mediul rural fără niciun medic: Carcaliu, Ceatalchioi, Crișan, Maliuc, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Valea Teilor, Sf.Gheorghe, Stejaru, Văcăreni, Casimcea( începând cu 01.06.2019)

- 6 localităţi care au un medic de familie dar ar mai avea nevoie de cel puţin incă unul.

 

vezi comentariu in presa locala