A N U N Ţ

 

Casa de Asigurări de Sănătate a județului Tulcea aduce la cunoștința furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu,  că în perioada 12-15 martie 2021  se pot depune cereri de contractare pentru anul 2021, privind furnizarea de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, precum și de furnizare de medicamente și a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în localitățile din mediul rural în care nu există punct farmaceutic în contract cu casa de asigurări de sănătate .

În vederea încheierii contractelor pe anul 2021, furnizorii nominalizați mai sus vor transmite cererea de contractare si documentele necesare încheierii si negocierii contractelor, prevăzute in actele normative in vigoare, doar în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Cererea de contractare si documentele necesare vor fi scanate și transmise la adresa de e mail office@castl.ro , în format .pdf, solicitanții primind un e mail de confirmare.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 15.03.2021.

Documentele necesare contractării se afla pe pagina web a C.A.S. Tulcea (www.cnas.ro/castl/ ) si vor afişate la sediul instituţiei.

 

Director-General,

Ec. Vasile Eugenia