Formularele specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice,  pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω si (**)1β  în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate

 

Formularele se transmit la :

                            fax nr. 02405107532

                 sau      email:  servmed@castl.ro

(pana la implementarea modalitatii de transmitere a cererii online in PIAS)

 

ANUNTURI

- 19.12.2018 - prin Ord.CNAS nr.1559/04.12.2018 a fost modificat continutul anexei nr.1 la Ord.CNAS nr.141/2017; au fost modificate 11 formulare specifice (vezi ordinul)

- 01.11.2018 - prin Ord.CNAS nr.1373/1410/2018 a fost completat Ord.MS/CNAS nr.1301/500/2008;  ca urmare a modificarilor aduse protocoalelor terapeutice a fost emis Ord.CNAS nr.1407/2018 de completare a Ord.CNAS nr.141/2017, prin care au fost introduse 2 noi formulare specifice si au fost modificate 20 formulare  (vezi ordinul)

- 04.09.2018 - prin Ord.CNAS nr.1053/1225/2018 a fost completat Ord.MS/CNAS nr.1301/500/2008;  ca urmare a modificarilor aduse protocoalelor terapeutice a fost emis Ord.CNAS nr.1229/2018 de completare a Ord.CNAS nr.141/2017, prin care au fost introduse 3 noi formulare specifice, au fost modificate 4 formulare si au fost abrogate 3 formulare  (vezi ordinul)

- 18.07.2018 - prin Ord.CNAS nr.1158/2018 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 8 noi formulare specifice si au fost actualizate 4 formulare  (vezi ordinul)

- 16.07.2018 - prin Ord.CNAS nr.1139/2018 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 8 noi formulare specifice (vezi ordinul)

- 23.01.2018 - prin Ord.CNAS nr.301/2018 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi formulare specifice (vezi ordinul)

- 14.12.2017 - prin Ord.CNAS nr.1229/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 2 noi formulare specifice si au fost actualizate 4 formulare  (vezi ordinul)

- 16.11.2017 - prin Ord.CNAS nr.1187/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 4 noi formulare specifice  (vezi ordinul)

- 28.07.2017 - prin Ord.CNAS nr.820/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi formulare specifice  (vezi ordinul)

- 31.05.2017 - prin Ord.CNAS nr.406/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi formulare specifice si au fost actualizate un numar de 38 de formulare specifice  (vezi informare)

- 08.05.2017 - s-au introdus in PIAS o serie de scheme terapeutice  (vezi informarea)