Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
3. Adeverinta salariat - pt.asigurari de sanatate ct.Lege 95/2006 republicata
4. Adeverinta asigurare pt.concedii medicale si indemnizatii - nr.zile CM in ultimele 12 luni cf.Ordin nr.43/8/2016