Formulare și documente utile privind concediile medicale autoasigurați și persoane preluate în plată

Nr.crt Denumirea formularului Explicații
1. Contract de asigurare Persoanele care se pot asigura pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu O.U.G.158/2005 cu modificările și completările ulterioare.
2. Cerere pentru solicitare indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate

Pentru persoanele fizice care au incheiat contract de asigurare pentru concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate - solicitare plata indemnizatie 

3. Cerere virare suma platita angajatilor Pentru persoanele juridice - cerere recuperare sume platite angajatilor pentru concedii și indemnizații de asigurari de sanatate.

 

Concedii medicale 

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Adeverință zile concediu medical ultimele 12/24 luni

Adeverință de la angajator pentru eliberarea de concedii medicale