Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 720/ 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor națioanle de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, actualizata la zi, conform informațiilor comunicate de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională a Mediamentului și Dispozitivelor Medicale.

 

Fișiere atașate

listaDCI.pdf