In conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS nr. 1498/1301/2017 termenul de aplicare a prevederilor Contractului cadru si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia in anul 2017 a fost prelungit pana la data de 31 martie 2018.

      Prin urmare, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, contractele aflate in derulare cu toti furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale au fost prelungite in sistemul informatic (SIUI) pana la data de 31 martie 2018, formatul letric fiind in curs de tiparire.