Avand in vedere Ordinul nr.1119/29.10.2020 pentru modificarea si completarea Ord.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-209, pentru medicamentele fara interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, prescrierea se realizeaza astfel:

  1. Pentru pacientii care au domiciliul in judetul in care se deruleaza contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost initiat in perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei sau ulterior acesteia, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, in situatia in care medicul de specialitate prevazut in protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se afla in imposibilitatea de a emite prescriptia medicala in continuare, prescrierea in continuare a medicamentelor se poate face de catre un medic in specialitatea medicina interna din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice sau de catre medicul de familie pe lista caruia este inscris pacientul, in baza scrisorii medicale si a confirmarii inregistrarii formularului specific de prescriere.
  2.  Pentru pacientii care au domiciliul in alt judet in care nu se deruleaza contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost initiat in perioada starii de urgenta instituie pe teritoriul Romanie sau ulterior acesteia, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, precrierea  se face in continuare de catre medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infectioase aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate prevazute in protocolul terapeutic. In situatia in care medicul din specialitatile mentionate mai sus este in imposibilitatea obiectiva de a emite prescriptia medicala, aceasta va fi emisa de un medic in specialitatea medicina interna din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate prevazute in protocolul terapeutic.

c)   Initierea tratamentului cu medicamente fara interferon ce fac obiectul contractelor cost-volul-rezultat, indiferent de domiciliul acestora, se efectueaza doar de catre medicii de specialitate aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate prevazute in protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Fișiere atașate

prescriere CVR.pdf