Avand in vedere  sesizarile furnizorilor de servicii paraclinice - radiologie de inalta performanta  va comunicam urmatoarele:

In conformitate cu prevederile Ordinului 397/836/ 2018 Anexa 18  art 4 alin (2) : „Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.”

Prin urmare, data   la care se reconfirma  biletele de trimitere  pentru serviciile de radiologie de inalta performanta  trebuie inscrisa in  evidenta primara  a cabinetului (registrul de consultatii si fisa pacientului)  ca   observatie  a  consultatiei initiale  in  care  s-a recomandat  acest tip de investigatie .