Va transmitem anexat Ordinul ministrului sanatatii nr.1644/24.09.2020 privind aprobarea listei unitatilor sanitare si a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu al persoanelor care au beneficiat de transplant de organe si/sau tesuturi si/sau celule.

In sensul prezentului ordin, prin medic prescriptor se intelege medicul specialist din unitatile sanitare prevazute la art.1, care are in evidenta si monitorizeaza persoanele care au beneficiat de transplant de organe si/sau tesuturi si/sau celule.

Medicul prescriptor elibereaza prescriptie medicala si scrisoare medicala catre medical curant aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate la care pacientul se afla in avidenta si care poate prescrie medicamentele pe baza acesteia.

Prescrierea medicamentelor care se acorda pentru tratamentul in regim ambulatoriu al starii posttransplant se realizeaza in conditiile prevazute de normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, in urma evaluarii persoanelor care au beneficiat de transplant de organe si/sau tesuturi si/sau celule.


                                   CONDUCEREA

 

Fișiere atașate

ordin1644-24.09.2020.pdf