Lista produselor biologicve (DCI-uri) cuprinse in HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumire comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumire comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare , actualizata la zi .

 

Fișiere atașate

DCI-PNS.pdf