În atenţia medicilor în specialitatea reumatologie, nefrologie, boli infecţioase, pediatrie sau medicină internă

 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 01.03.2020 (data prescrierii), vor intra în procesul de verificare a reguli de validare PHM 256 (ce funcţionează în PIAS la nivel de eroare), la prescriere, formularele specifice (cu schema terapeutică asociată fiecărui formular) transmise şi confirmate în PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1 în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, aferente categoriei de boală G17 şi PNS 6.20.

Formularele specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificările şi completările ulterioare pot fi consultate în dinamică şi descărcate de către medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro, secţiunea Secţiunea „Informaţii pentru furnizori-medicamente-formulare specifice”.

Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008 cu modificările şi completările pentru care nu sunt aprobate Formulare specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificările şi completările ulterioare se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Prescrierea corectă a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β   pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificările şi completările ulterioare se va face:

 

 

 

 

CONDUCEREA