Casa de Asigurări de Sănătate  SUCEAVA prelungește, prin acte adiționale, până la data de 31.03.2020 contractele incheiate  cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale  care se afla in derulare la data de 31.12.2019, conform adresei CNAS P 11164/ 19.12. 2019  .

 

         Conditiile acordarii asistenței medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale, (HG nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinului MS - CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare).

     

           Perioada de semnare a actelor aditionale va fi comunicata  furnizorilor prin e-mail.