Urmare Deciziei nr.284/17.09.2019 emisa de catre Presedintele Casei de Asigurari de Sanatate Suceava, va transmitem urmoatoarele: