Pentru decontarea diferentei la valoarea definitiva a punctului aferente trim. IV 2017, furnizorii de servicii medicale din medicina de familie si ambulatoriu de specialitate vor prezenta facturi cu data de 30.01.2018.

Sumele de decontat se regasesc la Serviciul Decontari.