Având în vedere reglemetările art. 249 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completat prin OUG nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, vă comunicăm că pentru anul 2018 casele de asigurări de sănătate nu vor solicita (în cadrul procesului de contractare) unităților sanitare din ambulatoriu dovada înscrierii în procesul de acreditare.