Pentru raportarea serviciilor aferente lunii DECEMBRIE 2020, conform referatului de aprobare nr. P/10871/09.12.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 
Incepand cu 01.01.2021:

– unități sanitare cu paturi - SPT

– ambulatorii de specialitate penru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare - RECA

– asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare - RECS

– îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu - HC

– dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu - DISP

– consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat - AMB

– ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară - STOMA

– prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - FARM

 

Incepand cu 04.01.2021 :

– asistența medicală primară - MF 

– programe naționale de sănătate - PNS

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice - CLIN

 

Incepand cu 07.01.2021:

– ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice - PARA