ARTICOL UNIC : PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL AL C.A.S. Suceava, Dr. Claudiu COBUZ, in baza prevederilor art.297 din Legea 95/2006, privind  reforma in domeniul sănătăţii, republicata in 28.08.2015, cu modificarile si completarile ulterioare, convoacă in şedinţă publică ordinară, membrii Consiliului de Administraţie al CAS Suceava, pentru data de 28.11.2019, orele 10.30 la sediul institutiei, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind situatia financiar contabila la data de 31.10.2019.
  2. Informare privind consumul de medicamente pe luna octombrie 2019;
  3. Diverse ;        

 

 

 

PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL,

Dr. Claudiu COBUZ

 

 

 

Contrasemneaza,

C.J. Cristina Ungureanu