CALENDAR DE CONTRACTARE 2017

1. Depunerea şi înregistrarea cererilor de contractare si a documentelor necesare: 13.03.2017 - 17.03.2017 la Secretariatul CAS Suceava, cam.19 (dupa verificarea dosarului de responsabilul din Serviciul Contractari).

 

 2. Afişarea listei cu dosarele respinse la contractare: 21.03.2017.

 

3. Depunerea contestaţiilor pentru dosare respinse la contractare: 22.03.2017.

 

4. Afişarea rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor pentru dosare respinse la contractare: 23.03.2017.

 

5. Evaluarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice si de recuperare, în vederea stabilirii punctajului – 13.03.2017 – 24.03.2017.

 

6. Depunerea contestaţiilor pentru punctajele obţinute de furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi de recuperare, în urma evaluării: 27.03.2017.

 

7. Afişarea rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor pentru punctajele obţinute de furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi recuperare, în urma evaluării: 28.03.2017.

 

 

Data limita de finalizare a procesului de contractare (acte aditionale/contracte pentru anul 2017) este de 31.03.2017.

 

Documentele pentru contractare se gasesc in sectiunea "Furnizori de servicii medicale" " Contractare 2017" , pentru fiecare tip de asistenta medicala.